tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Iga Błaszczyk


Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Wyróżniona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za jeden z najwyższych wyników z egzaminu adwokackiego w 2021 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Rygor natychmiastowej wykonalności” obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Jej praktyka skupia się w głównej mierze na prawie handlowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym na każdym etapie postępowania.

Z Kancelarią Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. współpracuje od 2017 roku.

i.blaszczyk@czarny-budny.pl