tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Justyna Pilśnik


Radca prawny wpisany na listę przez OIRP w Warszawie (uprawnienia uzyskała w 2020r.).

Doktorant oraz pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Wymiana informacji między przedsiębiorcami jako przejaw porozumienia ograniczającego konkurencję” obroniła w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa spółek handlowych.

Z Kancelarią Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. współpracuje od lutego 2017 r. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz prawie pracy. Reprezentuje klientów w sporach gospodarczych i cywilnych.

j.pilsnik@czarny-budny.pl