tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Usługi prawne


Powiększenie

Pracownicy Kancelarii świadczą usługi prawne w następującym zakresie:

 
  • prawo korporacyjne,
  • umowy handlowe i cywilne,
  • prawo pracy,
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • prawo administracyjne,
  • prawo bankowe,
  • inwestycje finansowe,
  • nieruchomości i ochrona danych osobowych.
Główne kierunki specjalizacji:

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów, reprezentujemy interesy stron w postępowaniach przed organami władzy publicznej, prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi, wspieramy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych oraz mających na celu dochodzenie ich roszczeń przed sądami wszystkich instancji, uczestniczymy w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie. W ramach stałej współpracy przygotowujemy dokumenty, takie jak umowy, opinie, zapewniając bieżące wsparcie dla Klienta.

Kładziemy duży nacisk na polubowne rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji, proponując szeroki wachlarz rozwiązań naszym Klientom. Ponadto zapewniamy przegląd i analizę stanu przedsiębiorstw (due diligence).

Nasza Kancelaria obsługuje prawnie transakcje obrotu wierzytelnościami, zapewnia doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności (m.in. zastawu rejestrowego, zabezpieczeń wekslowych, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz hipotek) oraz skutecznego przenoszenia tych zabezpieczeń w transakcjach obrotu wierzytelnościami. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia wierzytelności naszych Klientów od ich dłużników, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym. Efektywna działalność wiąże się również z działaniami w ramach organizacji Connexx (www.connexxeu.com/en/), której jesteśmy członkiem.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oferujemy pomoc przy tworzeniu wniosków restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie wierzycieli i dłużników w toku postępowań restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, przygotowywanie i opiniowanie planów restrukturyzacyjnych i propozycji układowych, pomoc w negocjacjach z wierzycielami i pozyskiwaniu finansowania dla realizacji planów restrukturyzacyjnych oraz działań zmierzających do odwrócenia skutków ogłoszonej już upadłości, doradztwo i reprezentowanie dłużników i wierzycieli właściwym postępowaniu upadłościowym. Ponadto obsługujemy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”).

Szczególnie bogate doświadczenie kancelaria posiada w zakresie przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych. Realizacja wielu projektów w tym zakresie, zaowocowała powołaniem powiązanej osobowo z kancelarią spółki pod firmą Kancelaria Podatkowa Beata Kuszewska i Wspólnicy sp. z o.o. , która to spółka świadczy szeroką gamę usług w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości i finansów. Przy realizacji projektów przekształceniowych kancelaria korzysta z finansowania ze środków Unii Europejskiej, będąc podmiotem akredytowanym w tym zakresie.

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest obsługa podmiotów polskich i zagranicznych inwestujących na obszarze państw WNP oraz podmiotów z krajów WNP inwestujących w Polsce i w krajach UE. W ramach obsługi tych podmiotów kancelaria posiada odrębny dział specjalistów z dziedziny prawa krajów WNP. Celem usprawnienia obsługi na rzecz klientów inwestujących za naszą wschodnią granicą, kancelaria współpracuje z szeregiem kancelarii stowarzyszonych mających siedzibę na terenie Rosji i Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu.

Obsługę Klientów prowadzimy w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Kancelarii: sekretariat@czarny-budny.pl Atutem Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy spółka komandytowa jest wieloosobowy zespół prawników specjalizujących się w różnych gałęziach prawa, tak by odpowiedzieć na potrzeby najbardziej wymagającego Klienta. Stawiamy na budowanie relacji opartych na współpracy, transparentności i zaufaniu.