tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Anna Maćkowiak


Radca prawny wpisany na listę przez OIRP w Warszawie (uprawnienia uzyskała w 2014 r.),

W 2008 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała od III roku studiów jako praktykantka i asystentka w warszawskich kancelariach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Prowadziła również szkolenia z podstaw prawa dla uchodźców w Ośrodkach dla Uchodźców Warszawa- Bielany i Linin oraz dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach - w ramach współpracy z PSEP. Odbyła też staż w Kancelarii Prawnej Egorov, Puginskiy, Afanasev and Partners w Sankt Petersburgu.

Na studiach związała się z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Warszawa, w którym działała od 2003 r. W roku 2006 objęła stanowisko wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Praktyk Studenckich STEP a następnie w roku 2007 stanowisko Prezes ELSA Warszawa. W ramach działalności w ELSA organizowała konferencje, konkursy, szkolenia, praktyki zawodowe, zjazdy integracyjno-szkoleniowe.

Włada językiem rosyjskim i angielskim.

W Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. pracuje od stycznia 2008 r. Prowadzi sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych, prawnych aspektów zarządzania i administrowania nieruchomościami, ochrony konkurencji, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa administracyjnego i cywilnego.

a.mackowiak@czarny-budny.pl